Dobrodošli v občini

Ribnica na Pohorju

SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman

Pohodne poti

Slovenska planinska potPot kurirjev in vezistov NOV  Slo.

Gozdna učna pot Kapelvald v Josipdolu

V Josipdolu je gozdna učna pot Kapelvald, ki je odprta od leta 1993. Pot se imenuje po hribu, na katerem stoji cerkev sv. Jožefa. Začne se pri orientacijski tabli pri lipovem drevoredu. Pot se nadaljuje mimo cerkve do Lenarčičeve graščine in drevesnice vse do Štručeve domačije. 

Po dolgem vzponu se pot vrne po drugi strani mimo pruha – kamnoloma nazaj v Josipdol. V drevesnici so razne drevesne vrste: atlaška in libanonska cedra, sekvoja, rdeča bukev, cemprin, rumeni bor, Pančičeva smreka, smreka mariana, rdeči hrast, srebrna smreka, tisa, črni oreh, orjaška jelka, 350 let star Štrucov kostanj z obsegom 760 cm ter vse avtohtone drevesne in grmovne vrste. 

V pot so zajete v glavnem vse naravne danosti od drevesnice, živalstva, steklarstva pa vse do kamnoseštva.

Pot je dolga 3200 metrov. Na določenih delih se rahlo vzpne, vendar jo brez težav prehodijo tudi otroci, zato je primerna za obiskovalce vseh starosti.
Nazaj
Navodila za uporabo