Dobrodošli v občini

Ribnica na Pohorju

SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman
Društvo Pohorska zarja
Društvo kmetic Dravske doline
Društvo  združenja borcev NOB
Društvo invalidov Ribnica - Josipdol
PGD Ribnica na Pohorju
Muzejska zbirka in muzej na prostem
Turistično društvo Ribnica na Pohorju

Nismo veliko društvo, saj se naše članstvo giblje med 25 in 30 članic. Vendar vztrajamo že več kot 20 let. Naša posebnost je, da smo včlanjene samo ženske. Je pa bogastvo našega društva v tem, da zajema izredno raznoliko populacijo, od osnovnošolke do prababice.  

Da se je naše društvo obdržalo celih dvajset let, je rezultat dobro zasnovane ideje, ki je bila posledica interesa, da ženske združujemo željo po ustvarjalnosti in druženju v našem malem kraju, kjer nimamo veliko možnosti po raznovrstnih oblikah prostočasnih dejavnosti.

Dvajseto obletnico delovanja društva smo slavnostno praznovale 19. oktobra 2019. Priredile smo razstavo z bogato ročnodelsko dediščino, ki smo jo poimenovale »Razstava iz babičine skrinje«. Naša želja je, da ohranjamo bogato tradicijo pletenja, kvačkanja, vezenja, šivanja in hkrati dodajamo nove tehnike in modernejše sloge ročnodelske ustvarjalnosti. S tem tudi dokazujemo, da je čut za estetiko in skrb za lep dom vraščen v žensko naturo.

Nekajkrat na leto naše izdelke predstavimo na razstavah, sodelujemo z društvi v naši občini in drugimi ročnodelskimi  društvi širom po Sloveniji. Medse sprejmemo članice vseh starostnih skupin, saj s tem vzpodbujamo raznoliko ustvarjanje in medgeneracijsko sodelovanje.
Društvo kmetic Dravske doline, KO Ribnica na Pohorju

 

Naše društvo šteje 56 članic in deluje pod okriljem Društva kmetic Dravska dolina, v katerem je združenih 9 krajevnih odborov. Sodelujemo na skoraj vseh prireditvah v občini, kjer pripravimo pogostitev s pecivom. Članice spečemo najrazličnejša peciva, s katerimi razvajamo goste. Pripravimo si tudi tečaje, kjer pridobivamo znanja na različnih področjih: kulinarika, vrtnarstvo, ročne spretnosti, pridelavo in predelavo zelišč, sadja … Na strokovni ekskurziji pridobimo znanja dobrih praks na kmetijah, kjer si ogledamo različne dopolnilne dejavnosti, s katerimi si lahko izboljšamo svoj standard. Sodelujemo tudi na državnih kmečkih igrah Zveze kmetic Slovenije, kjer smo dosegle že 3. in 2. mesto. Udeležujemo se tudi svetovnega festivala praženega krompirja, ki poteka prvo soboto v septembru. Vsako leto en krajevni odbor pripravi srečanje ob dnevu kmetic 15. oktobra. Družimo se tudi na srečanju kmetic celotne koroške, kjer si pripravimo zabavne kmečke igre za prehodni pokal. V marcu združimo občni zbor članic in praznovanje materinskega dne. Odpravimo se tudi na dan za zdravje, navadno obiščemo ene izmed toplic. Čez zimo pa so zelo aktivne naše članice v ročnodelskih spretnostih pod vodstvom Muml Lizike. Enkrat tedensko se zberejo na kmetiji Ričnik-Karat (Miklavcu) in izpod njihovih prstov nastanejo prave mojstrovine: namizni prti, manjši prtički, nakit, cvetlice, zavese, razni aranžmaji, šopki in celo keklarski izdelki. Tako tudi vsako leto pripravimo razstavo ročnih del naših članic, ki nas zastopajo pod imenom Čebelice.

Smo občinska organizacija borcev za vrednote NOB Ribnica na Pohorju, v sestavi združenja borcev za vrednote NOB Radlje ob Dravi, katera je članica zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Skupaj si prizadevamo z razvejanimi aktivnostmi ohranjati in utrjevati spoštljiv spomin na boj slovenskega naroda v času druge svetovne vojne ter utrjevati narodno zavest. S svojim delovanjem želimo krepiti  slovensko državnost in se zavzemati za demokracijo, domoljubje in pokončno držo v mednarodnih odnosih. Zavzemamo se tudi za spravljiv dialog o preteklosti in ob tem za spoštovanje zgodovinske resnice o najtežjem času slovenstva in pomiritev med vsemi Slovenci. 

Vsak državljan/ka Republike Slovenije je lahko član/ica združenja borcev za vrednote NOB. Poleg še živih borcev in aktivistov NOB, žrtev vojnega nasilja in drugih udeležencev narodnoosvobodilnega boja 1941–1945 so torej člani lahko vsi, ki imajo spoštljiv, pozitiven odnos do NOB in so pripravljeni sodelovati v prizadevanjih ter pri uveljavljanju vrednot tega boja.

Te vrednote so zlasti: domoljubje, svobodomiselnost, protinacifašizem (nasprotovanje novim pojavom nacizma in fašizma), narodova suverenost, tovarištvo, enakopravnost, solidarnost, humanost, poštenost, socialna pravičnost in vse druge vrednote, ki zagotavljajo spoštovanje človeških pravic. OO DI Ribnica - Josipdol šteje trenutno 122 članov. Predsednik je g. Branko Plevnik.

Delujemo pod okriljem Medobčinskega društva Drava Radlje ob Dravi, kjer so trije naši člani v upravnem, ena članica pa v nadzornem odboru. Naš program dela je vsako leto pester in zanimiv. Družimo se na delnem zboru članov, na skrbno izbrani ekskurziji, razdelimo termine za ohranjanje zdravja na morju in v termalnih kopališčih, obiščemo in obdarimo člane – jubilante, ki so stari sedemdeset, osemdeset in devetdeset let, organiziramo predavanja na določeno temo, udeležimo se pohodov, turnirjev v pikadu, sodelujemo z drugimi društvi … Vsak teden imamo trening pikada, in sicer v večnamenski dvorani v Josipdolu. Vsako leto poskrbimo, da izvedemo Pedagoško akcijo, kjer učenci OŠ Ribnica na Pohorju pišejo in rišejo na temo o invalidih in so zelo uspešni. V avgustu se podamo na vseslovensko srečanje invalidov na Kope, v jeseni pa imamo srečanje težkih invalidov, starih nad osemdeset let.

Ob koncu leta obdarimo člane, stare nad sedemdeset let, razdelimo tudi koledarje in Biltene. Ponosni smo na naše člane, ki so aktivni tudi na drugih področjih. Pišejo pesmi in prozo, igrajo v dramski skupini, kvačkajo, prepevajo v pevskem zboru, pevski skupini Ribniški fantje … Letos smo še posebej veseli nove pridobitve, to je balinišče v Josipdolu, ki nam bo omogočilo druženje in razvedrilo.

V letu 2019 smo obeležili 50 let delovanja in veliko nam pomeni priznanje Občine Ribnica na Pohorju, ki smo ga prejeli za aktivno delovanje.

»Včeraj je zgodovina. Jutri je skrivnost. Danes je dar.« Tega se zavedamo in uživamo drobnih zadovoljstvih.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

                                       RIBNICA - JOSIPDOL                                   E- mail : gasilsko.d.r.n.p@siol.net

                                        Ribnica na Pohorju 19a                                       Davčna številka: 81379188

                                2364 RIBNICA NA POHORJU                          Matična številka: 5126207

                                                                                Poslovni račun: SI56 – 6100 00007518 235

 

Vodilni možje v društvu Upravnega odbora in   

predsedniki gasilskega društva od leta 1905

 

ČLAN

LETO

Jože Petrun

Janko Zabovnik 

Ivan Krivec

Tomaž Bucher

Štefan Harnik

Jože Uran

Jernej Roršek

Jože Uran

Drago Osonkar

Mirko Ričnik

Alojz Ladinek

Štefan Lesjak

Maksimilijan Držečnik

1903–1906

1906–1928

1928–1931

1931–1939

1939–1945

1945–1963

1963–1965

1965–1967

1967–1970

1970–1980

1980–1986

1986–2015

2015

 

POVELJNIK

LETO

Janko Zabovnik

Štefan Harnik

Viktor Puhr

Franc Lorbek

Srečko Kukovec

Anton Ogrin

Franc Turjak

Anton Ogrin

Jože Zapečnik

Drago Oder

1928–1941

1941–1947

1947–1952

1952–1955

1955–1961

1961–1965

1965–1966

1966–1978

1978–2008

2008

 

TAJNIK

LETO

Viktor Lopert

Toni Feger

Tomi Bucher

Ernest Vobovnik

Marica Uran

Danica Uran

Marija Turjak

Franc Turjak

Marija Turjak

Jelka Zapečnik

Franc Eržen

Peter Vražič

Jožica Prassnitz

1931–1941

1941–1954

1954–1956

1956–1958

1958–1963

1963–1965

1965–1966

1966–1967

1967–1980

1980–1984

1984–1998

1998–2017

2017

 

ORODJAR

Ignac Osonkar

Drago Osonkar

Janko Grubelnik

Drago Hojč

Peter Držečnik

Drago Oder

Peter MoriBLAGAJNIK

LETO

Vili Witzmann

Ivan Sgerm

Mirko Ričnik

Jože Vranjek

Marija Turjak

Antonija Žigart

Davorin Grubelnik

1931–1941

1941–1967

1967–1970

1970–1977

1977–1986

1986–2008

2008

 

Organizacijske funkcije v GD

 

Funkcija

Član

Datum

23 – Predsednik


22 – Podpredsednik

20 – Tajnik

21 – Blagajnik

73 – Praporščak

15 – Član UO

15 – Član UO

15  – Član UO

19 – Predsednik NO

18 – Član NO

18 – Član NO

75 – Predsednik 

    disciplinske komisije

17 – Predsednik

    častnega razhodišča

13 – Predsednik komisije

    odlikovanja/priznanja

1– Član komisije

     mladina  

9 – Predsednik komisije

     članice

10 – Predsednik komisije

      veterani 

Držečnik Maksimilijan

Klemen Petra

Prassnitz Jožica

Grubelnik Davorin

Pongrac Aleksander

Klemen Albin

Oder Drago

Zapečnik Aleš

Tompa Jožef

Hriberšek Anžej

Orter Bojan

Držečnik Peter


Vražič Peter

Prassnitz Anton


Cvetko Rafko


Stražiščar Petra


Zapečnik Jože

16. 2. 2015


1. 2. 2017

1. 2. 2017

17. 3. 2005

10. 11. 2015

1. 1. 2018

16. 2. 2013

16. 2. 2013

16. 2. 2013

1. 2. 2017

1. 3. 2008

16. 2. 2013


16. 2. 2013


1. 2. 2018


8. 9. 2016


1. 5. 2015


16. 2. 2013

 

Operativne funkcije 

 

Funkcija

Član

Datum

19 – Poveljnik gasilske

        enote 3. kat.

37– Častni poveljnik

42 – Namestnik poveljnika

12 – Podpoveljnik gasilske

        enote 3. kat.

 12 – Podpoveljnik gasilske 

        enote 3. kat. 

12 – Podpoveljnik gasilske 

        enote 3. kat. 

7 – Pomočnik poveljnika

    naprav za zaščito dihal

8 – Pomočnik poveljnika 

     za radijske zveze

9 – Pomočnik poveljnika

     za prvo pomoč

47 – Član poveljstva PGD


4 – Vodja oddelka – desetar

4 – Vodja oddelka – desetar

4 – Vodja oddelka – desetar

4 – Vodja oddelka – desetar


4 – Vodja oddelka – desetar

3 – Vodja skupine

3 – Vodja skupine

3 – Vodja skupine

3 – Vodja skupine

2 – Glavni strojnik

41 – Voznik

41 – Voznik

41 – Voznik

41 – Voznik

41 – Voznik

41 – Voznik

41 – Voznik

40 – Gospodar/hišnik

69 – Vodja članic


Oder Drago


Zapečnik Jože

Zapečnik Aleš

Cvetko Rafko


Prassnitz Anton


Orter Bojan


Kresnik Aleš


Mori Peter


Klemen Petra


Držečnik Maksimilijan

Kresnik Aleš

Mori Peter

Pušnik Matjaž

Pongrac Aleksander

Klemen Petra

Cvetko Andreja

Prassnitz Jožica

Mori Peter

Garmut Tadej

Kovač Marjan

Urnaut Alen

Obrulj Gregor

Kovač Marjan

Prassnitz Denis

Bratkovič Rok

Orter Bojan

Cvetko Rafko

Mori Peter

Stražiščar Petra

1. 3. 2008


1. 3. 2008

10. 2. 2011

10. 11.2015


6. 6. 2014


6. 6. 2014


1. 8. 2018


1. 3. 2008


16. 2. 2013


6. 6. 2014


15. 4. 2018

16. 2. 2017

6. 6. 2014

6. 6. 2014


16. 2. 2013

1. 3. 2011

1. 3. 2011

1. 3. 2011

1. 3. 2011

1. 1. 2018

1. 1. 2018

1. 1. 2018

1. 1. 2018

10. 11.2015

10. 11.2015

8. 10. 2008

1. 1. 2000

1. 3. 2008

24. 2. 2015Muzej je krajevna muzejska zbirka, predstavljena v kulturnem domu v Josipdolu. Je urejena zbirka črepinj in ostankov steklovine nekdanje steklarne ter ročnega orodja, ki so ga uporabljali kamnoseki. Steklarna je obratovala v letih 1799–1909, kamnoseštvo pa je zaživelo po letu 1880 in živi še danes. Kronološko so predstavljene stavke pruharjev – kamnosekov v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Muzejska zbirka je last Koroškega pokrajinskega muzeja.

MUZEJ NA PROSTEM JOSIPDOL

Muzej so postavili krajani. Postavili so hišo, kakršno so imeli pred nekaj sto leti pruharji in gozdarji. Poleg nje sta maketi steklarske peči in vodne riže za spravilo lesa. Na kamnoseškem platoju stojita stroj za izdelavo kamnitih kock in kamnoseška uta. V uti ob raznih dogodkih prikažejo obdelavo kamna v kamnolomu, pred njo pa je možno videti predstavitev polaganja pruharskih kock. Postavili so tudi škurnico, pokrito z drevesno skorjo, ki je služila gozdnim delavcem kot zavetje.

(Tina Fric, diplomsko delo: KULTURNOZGODOVINSKA PODOBA RIBNICE NA POHORJU IN JOSIPDOLA)

Nazaj
Navodila za uporabo